garantievoorwaarden 

Kiezen voor een LG product is kiezen voor kwaliteit. Onze producten worden met de grootst mogelijk zorg vervaardigd en hebben
een uitgebreid kwaliteitscontroleproces doorlopen. Daarom garandeert LG Electronics Benelux (Sales B.V.) haar originele
producten volledig tegen materiaal- en fabricagefouten (‘Fabrieksgarantie’). Deze Fabrieksgarantie voorziet in kosteloze
reparatie of kosteloze vervanging van het product, in overeenstemming met de garantiebepalingen. De Fabrieksgarantie heeft
geen invloed op uw wettelijke rechten of uw rechten ten opzichte van de verkoper.

Garantieperiode

De Fabrieksgarantieperiode start op de datum van aankoop, bekijk in onderstaande tabel welke periode geldt per type product.
 
 LED Monitoren  3 jaar on site 
 Commercial Lite   2 jaar on site
 Hotel TV  2 jaar on site
 Mediaplayer  3 jaar on site
   

 Garantiebepalingen


 
1) Fabrieksgarantie wordt niet verleend zonder overlegging van de inkoopfactuur. 

2) Deze fabrieksgarantie is alleen van toepassing op in de Benelux gekochte Business Solutions producten die door LG Benelux
    zijn geleverd.



3) Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Derhalve zijn alle overige onvolkomenheden en
    schades uitgesloten, zoals bijvoorbeeld verkeerd gebruik, verkeerde instellingen of verkeerde installatie, het niet in acht nemen
    van de handleiding, alsmede externe factoren en normale slijtage. 


4) De Fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door derden die daartoe
    niet geautoriseerd zijn door LG. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd of als het product
    wordt herbewerkt. 

5) De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan LG voorbehouden. Vervangen onderdelen of
    producten worden eigendom van LG. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd. 

6) Andere vormen van aanspraak op Fabrieksgarantie zijn uitgesloten. Andere kosten dan die van reparatie of vervanging vallen
    niet onder de Fabrieksgarantie. 

7) Drukfouten zijn voorbehouden.

Om van de Fabrieksgarantie gebruik te maken, kunt u contact opnemen met de LG Customer Service via 
www.lgsolutions.nl/service-request

Hier kunt u terecht voor de melding van uw serviceverzoek en voor advies over de meest geschikte handelswijze.
Eventuele verpakkings- en verzendkosten vallen niet onder de Fabrieksgarantie.

Voor overige vragen kunt u ons een e-mail sturen naar b2b.lgbenelux@lge.com of contact met ons opnemen via
tel.nr. 0900 543 2222.

Privacy Policy