Ga naar hoofdinhoud

School met perfect binnenklimaat dat zichzelf terugbetaalt

Door krappe budgetten zijn gemeenten en schoolbesturen bij het ontwerpen van nieuwe scholengebouwen vooral met budget- en vergunningtechnische vragen bezig. Door de focus op de korte termijn wordt zelden een school gebouwd die in één keer goed is, laat staan dat er budget is om duurzame investeringen te doen.

Dit is jammer, want een schoolgebouw moet vele jaren meegaan en dat betekent dat er ook breder gekeken moet worden dan alleen de initiële bouwkosten. Zeker in tijden waarin er hoge eisen worden gesteld aan scholen op het gebied van CO2-beperking, flexibiliteit, regelbare temperaturen en koeling. Door de juiste technieken te gebruiken, kunnen investeringen worden terugverdiend door fors lagere exploitatiekosten.

Om scholen hierbij te helpen, ontwikkelde Noor Schellens van het gelijknamige installatiebedrijf uit het Brabantse Reusel – met LG Air Solutions en Centercon als belangrijke partner – het klimaatconcept FLOO®. Dit concept zoekt de juiste balans tussen gezondheid (ventilatie), comfort (goed regelbare verwarming en koeling) en energiebesparing. Basisschool De Vonder uit Riel (Noord-Brabant) is eind oktober als eerste met dit concept opgeleverd.

Energiebesparingen en binnenklimaat

Om dit idee goed te implementeren, was het voor de conceptbedenkers belangrijk om al bij het ontwerp van basisschool De Vonder mee te denken. De invloed van bouwkundige aspecten op de installatietechniek is namelijk groot. Via een model dat de werkelijkheid nabootst, werd al snel duidelijk waar en hoe energiebesparingen en een perfect binnenklimaat konden worden gerealiseerd. Vervolgens is de manier van bouwen aangepast aan deze bevindingen.

Deze aanpak voorkomt ook dat er achteraf problemen optreden met het regelen van het binnenklimaat of de ventilatie. Schellens: “Veel nieuwe schoolgebouwen functioneren niet zoals gewenst. Zo is er vaak geen koeling aanwezig, is het binnenklimaat niet gezond en de temperatuur niet goed te regelen. Gevolg is dat scholen uiteindelijk opnieuw moeten investeren om de gebreken te verhelpen, waardoor de bouw uiteindelijk onnodig duur wordt!”

Op het gebied van gezondheid is er ook nog veel winst te boeken. Zo blijkt uit onderzoek dat het binnenklimaat in vier van de vijf klaslokalen ernstig tekortschiet. Ongezonde lucht met te hoge CO2-concentraties leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies bij leerlingen.

Ademzone van leerlingen

Eén van de belangrijkste punten van het nieuwe klimaatconcept is dat de schone lucht snel naar de ademzone van de leerlingen stroomt. Dit kan door de schone lucht niet via het plafond, maar juist via vloerroosters aan de raamzijde aan te voeren. Dit gebeurt via de klimaatvloer die (vloer)verwarming, (vloer)koeling en ventilatie in één vloersysteem combineert.

Via dit systeem wordt de vuile lucht met een hoge CO2-concentratie, richting het plafond verdrongen. Hier wordt de lucht vervolgens afgevoerd. Er is daardoor minder ventilatielucht nodig om tot een gezonder binnenklimaat te komen.

Naast deze ventilatietechniek wordt de vloerverwarming- en koeling aangestuurd door LG’s warmtepompen. In totaal zijn er vijf LG Therma V en 2 Multi V S warmtepompen in de multifunctionele accommodatie waartoe de Vonder behoort (oost- en westzijde van de school, kinderdagverblijf en aula/gymzaal) geplaatst. Daarbij heeft iedere zone een eigen circuit zodat de temperatuur eenvoudig kan worden afgestemd op de wensen van de gebruikers in de betreffende delen van het gebouw.

Systeem finetunen

Het systeem, dat geluidloos en tochtvrij is, bevindt zich in de pilot-fase. Om het systeem te finetunen zodat het hoogst mogelijke rendement kan worden behaald, is minimaal 1 jaar aan meetwerk noodzakelijk. Volgens Schellens wijzen de eerste metingen uit dat het CO2-gehalte in de ademzone van de leerlingen al beneden het maximale niveau van 950 ppm ligt met twee derde van de normale hoeveelheid schone ventilatielucht. Hierdoor is er minder ventilatielucht nodig en dit levert een energiebesparing op, terwijl tegelijkertijd een schoon binnenklimaat voor leerlingen ontstaat.

Meer weten over onze producten?

Vul het contactformulier in voor meer informatie, we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

 

privacybeleid gelezen en goedgekeurd.

| Leestijd:

Over de auteur

LG